Arkiva e lajmeve
                   

ÇKYÇJE TË TJERA BORXHLIVE TË RRYMËS

21. gusht 2014.

Ekipi i Shoqris Ekonomike “Jugoistok” kanë filluar të çkyçin rrymën borxhlinjëve të cilët para 15 ditve kanë marrë vërejtjen e fundit për pagesën e borxhit të mbetur.

Kjo ndërrmarje ka dërguar në fillim të gushtit rreth 20.000 paralajmrime para çkyçjes, kurse vlersohet se që janë përgjigjur gjysa e këtyre harxhuesve.

Rreth 10.000 hargjues nga rrethi i “Jugoistokit” tani janë në rrezik të madhë që të mbesin në terr, kurse urdhërat janë shtypër për borxhlinjtë me vler më shumë se 10.000 dinarë.

Kyçja e re në rrjetin elektrik kushton 1.700 ose 2.500 dinarë n’varsi nga ajo se hargjusit a ju ka çkyç rryma nga shtylla elektrike apo nga vet ora e rrymës në shtëpi. Kushti për kyçjen e rrymës është pagesa koplet e borxhit.

Në shej faliminderimi për pagesa të rregullta të rrymës “Jugoistoki” të enjtën më 21 Gusht paguesve të rregullt do t’ju ndajë 100 koplet biletash për edicionin  Takimi i filmeve në Nish. 

Biletat do të shpërndahen nëpërmjet një tërheqje publike e cila do të organizohet në hapsirat e “Jugoistokit” paguesit e rregullt konsiderohen të gjithë ata që i lajnë borxhet në afat të arritshëm, nuk kanë borxhe e as Marveshje për pagesën e rrymës me këste.  Në “Jugoistok” theksohet se puntorët e saj nuk mundë të jenë fitues të këtyre kopleteve me bileta.  

Burimi:Juzhne vesti dhe Trupi koordinues