Arkiva e lajmeve
                   

BURSA JAPONEZE PËR STUDENTË DHE HULUMTUES

30. shtator 2014.

Nish – Kompania „Japan Tobako Internacional“ (Japan Tobacco Internacional JTI) dhe Ambasada e Japonisë, për të katërtën herë rradhazi shpallin konkurs për ndajrjen e Bursave Sakura.

Konkursi është i dedikuar studentëve dhe hulumtuesve të cilët nuk janë në mardhënie pune, dhe të cilët kanë ide të mira hulumtuese nga fushat e ndryshme, në të cilat bëjnë pjesë gjuha japoneze, letërsia dhe kultura, shkencat shoqërore dhe teknike si dhe nga ekonomia.

Kandidatët e interesuar që  paraqiten në konkurs duhet t’i dërgojnë shembujt nga puna hulumtuese përmes formularit i cili gjendet në ueb faqen www.sakurastipendije.rs

Shembujt paraqiten në përiudhën prej 29 shtator deri më 20 tetor të vitit 2014.

Nga 10 nëntori i këtij viti do të zgjidhen pesë kandidatë, të cilat mund t’i kryejn punët e tyre hulumtuese deri më 1 korrik të vitit 2015.

Burimi: Jugmedia dhe Trupi Koordinues 

 

homescontents