Arkiva e lajmeve
                   

“BRANKOVËT” ME MOSHATARËT NGA TURQIA DHE BUGARIA: ARTI ËSHTË GJITH ANDEJ

31. tetor 2022.

Bujanoc - Beograd - Nxënësit dhe mësuesit e shkollës fillore "Branko Radiçeviq" Në dy javët e fundit ishin nikoqir të punëtorisë të lëvizëshme virtual  të quajtura "Arti është kudo" si pjesë e projektit të dytë Erasmus+ “Steam Powered education“.

Duke zhvilluar aktivizmin rinor në bashkëpunim me shkollat ​​me orientim të ngjashëm nga jashtë, nxënësit patën mundësinë të angazhohen në art përmes prizmit të matematikës dhe fizikës.

Koordinatorja e projektit, mësuesja Marija Stojkoviq, tregon për portalin tonë se pjesa e parë e punëtorive kishte të bënte me matematikanin italian Leonardo Fibonacci, sekuencën e numrave të Fibonaçit, mesatarja e artë dhe zbatimin e mesatarës së artë në art.

“Me një qasje interaktive, nxënësit ndërthurën artin dhe matematikën, duke shfrytëzuar mundësinë për të shprehur kreativitetin e tyre dhe për të krijuar vepra interesante si shprehje e frymëzimit të tyre”, thotë Stojkoviq.

Pjesa e dytë e lëvizshmërisë, shton mësuesja, trajtonte konceptin e lavjerrësit në fizikë dhe art.

"Nxënësit e shkollës sonë demonstruan shkencën pas ligjeve të lëvizjes dhe inercisë duke krijuar vepra të jashtëzakonshme arti," thotë ajo.

Nga të gjitha punëtoritë, sipas organizatorëve të këtij mobiliteti, nxënësve më së shumti u pëlqeu arti i fizikës dhe për shkak të interesimit të madh, në punëtori ishin më shumë se 20 nxënës.

Në fund të mobilitetit, pati një kuiz që përmbylli shoqërimin e këndshëm dhe të gjitha njohuritë e marra në dy javët e fundit. Është planifikuar edhe ekspozita e punimeve të krijuara nga këto punëtori”, ka përfunduar Stojkoviq.

Подсетимо, прву активност у оквиру овог пројекта Бранковци су имали у граду Назили у Турској, од 19. до 23. септембра, где су ученици добили прилику да развијају стручне вештине у домену нових технологија, пре свега роботике.

Виртуелна мобилност под називом “Art is everywhere” реализована је са партнерима из Бугарске и Турске путем Зоом платформе.

Kujtojmë se aktivitetin e parë në kuadër të këtij projekti e mbajtën Brankovët në Nazili të Turqisë nga data 19 deri më 23 shtator, ku nxënësit patën mundësi të zhvillojnë aftësi profesionale në fushën e teknologjive të reja, në radhë të parë të robotikës.

Lëvizshmëria virtuale e quajtur “Art is everywhere” u realizua me partnerë nga Bullgaria dhe Turqia përmes platformës Zoom.

Burimi: Bujanovacke,Trupi koordinus