Arkiva e lajmeve
                   

APLIKO PËR STUDIME MASTER DHE TË DOKTORATURËS NË CEU

24. dhjetor 2018.

Universiteti i Evropës Qendrore (CEU) në Budapest ka shpallur një konkurs për regjistrimin në master dhe studime të doktoraturës për vitin shkollor 2019/2020. Afati i fundit për aplikim është 31 janari 2019. Lajm i mirë është se shumica e studentëve marrin një lloj të bursave dhe përqindja e studentëve që kanë marrë ndonjë formë të mbështetjes financiare në vitin e kaluar shkollor është mbi 85%.

Nëse jeni të interesuar për të studiuar në CEU, plotësoni pyetësorin në http://sits.ceu.edu/urd/sits.urd/run/siw_ipp_lgn.login?process=siw_ipp_enq&code1=PROS&code2=&code4=IPR_UDF1=LAC-SER;IPR_UDF2=LAC. Për të aplikuar për një nga programet CEU, ju duhet të dorëzoni:

1.Vertetimi I cili tregon se keni kryer studimet ,studimet master ,nese planifikoni te konkuroni ne ndonjerin nga programet e doktoratures.

2. Vertetim se keni mbaruar testin e gjuhes angleze

3. plotsimin e testit online

4. Dy letra rekomanduese

5. Biografia juaj dhe dokumentet e duhura per departamentin ne te cilin konkuroni Dokumentacionin duhet ta derezoni me se largeti deri me 31 janar 2019.Per me shume mund te informoheni ne https://www.ceu.edu/node/13737.

Per disa studime master te caktuara nuk eshte e siguruar ndihma financiare ,sikur ne programin e mardhenieve ekonomike globale ,analistikes se biznesit,masterit te financave si dhe program per menaxhimin e teknologjive dhe inovacioneve.

Per me shume informacione mund te vizitoni faqen me te dhenat e duhura per programet dhe departamentet https://www.ceu.edu/academics/schools-departments

Nese doni te informoheni me shume ne lidhje me procesin e aplikimit ,programin si dhe bursat te cilat jane ne dispozicion,ejani ne shkollen e hapur te Beogradit (Маsarikova 5/16) ne konsultime individuale,ku duhet te lini termin perms email adreses akademsko.savetovanje@bos.rs ose te thirrni ne 011 30 61 577.

Burimi: Portali i të rinjve dhe Trupi koordinues