Arkiva e lajmeve
                   

ADMINISTRATA KOMUNALE E MEDVEGJËS KA FITUAR ÇERTIFIKATËN ISO 9001:2015

31. gusht 2018.

Medvegjë - Pas një periudhe të harmonizimit të punën e saj me standardet e përcaktuara për ofrimin e shërbimeve të cilësisë, administrata komunale e komunës së Medvegjës ka marrë një çertifikatë se sistemi i menaxhimit të organizatës së cilësuar është në përputhje me kërkesat e ISO 9001: 2015, thuhet në deklaratën e administratës komunale të komunës së Medvegjës.

"Vizioni dhe misioni ynë është që komuna Medvegjës të njihet si një komunë multietnike moderne që e bën përdorimin më të mirë të potencialit dhe burimeve të tyre, duke bërë të mundur një rritje në cilësinë e jetës së të gjithë qytetarëve", tha Nebojsha Arsiq, kryetar i komunës së Medvegjës.  

Njoftimi thekson se udhëheqësia është e përkushtuar për përmirësimin e vazhdueshëm të veprimtarisë së saj, e cila pasqyrohet, para së gjithash, në kënaqësinë e qytetarëve të tij, duke rritur cilësinë e shërbimeve të saj nëpërmjet një pune cilësore dhe efikase që bazohet në parimet e ligjshmërisë, demokracisë dhe transparencës.

Burimi: Info Qendra Jug dhe Trupi Koordinues