Arkiva e lajmeve
                   

30. nëntor 2009.

30. nëntor 2009.

Bujanoci është njëri ndër shumë qytetet në të cilin, me ndihmën e ,,Teleton’’ e cila udhëhiqet nga zyrje Popullore, ,,Rajfajzen banka’’ dhe ,,RTS’’, me mjete do të furnizohet salla e edukatës fizike në shkollën fillore ,,Branko Radiqeviq’’.

Salla e edukatës fizike në këtë shkollë fillore të Bujanocit e cila është e vjetër 35 vjet, kurrë nuk është renovuar, kështuqë pullazi i kësaj salle lëshon ujin ndërsa dritaret janë të thyera.
Pas furnizimit do të ketë nevojë për rekuizite për gjimnastikë. Në këtë shkollë fillore mësimin vijojnë 1.500 nxënës të cilët me vite të tëra nuk kanë mbajtur asnjë orë mësimore nga lënda e educates fizike e cila është e paraparë me program mësimorë.