Arkiva e lajmeve
                   

28.11.2008

28. nëntor 2008.

SI TE PREGATITET BIZNES PLANI

Ne hotelin ,,Babe'' ne Sopot, eshte mbajtur manifestimi ,,shkathtesite ne praktike'', e cila eshte dedikur zhvillimit aftesise afariste tek te rinjet. Ne kete manifestim kane marre pjese afro 100 nxenes te shkollave te mesme nga Beogradi te ndare ne 10 ekipe si dhe 16 kolege te tyre nga shkollat e mesme te Presheves, Bujanocit, Medvegjes si dhe vendeve tjera nga Serbija Jugore. Garat ne aftesite afariste i ka organizuar keshilli Britanik si dhe organizata ,,arritjet e rinise-Serbija'', nen pretektoratin e qytetit te Beogradit. Qyteti i Beogradit qe prej vitit 2005 finanson projekte te tilla per arsye te deshires ne finansimin e diturise se rinise. Ne tri vitet e fundit eshte ndare nje sume prej 23 milion dinaresh, ne te cilat projekte kane marre pjese 1.300 te rinje.

Duke punuar ne detyren konkrete, ekipet e nxenesve te shkollave te mesme kane pregatitur biznes planet dhe prezentimin e tyre, te ndihmuar nga mentoret, top-menagjeret e kompanive me te medha nga Serbija, pastaj jurija ka dhene shperblimet per Biznes planin me te mire.

Qellimi i programit ka qene te kuptuarit e rendesise dhe roli i ekonomise se tregetise ne zhvillimin e shoqerise, puna ne harmoni me principet etike, zgjidhja e pyetjeve kryesore sociale si dhe fitimi i diturise dhe shkathtesise afariste.