Arkiva e lajmeve
                   

26. nentore 2008

26. nëntor 2008.

BUJANOC- Sot ne zyren e misionit te OSBE-se do te behet prezentimi i Doracakut te ri mbi forcimin e shoqerise civile dhe mjeteve te informimit rreth percjelljes se punes se pushtetit lokal.

Publikimi me titull ,,Doracaku mbi percjelljen e punes se pushtetit lokal'' ka lindur si rezultat i bashkepunimit ne mes te Qendres per zgjedhjet e lira dhe demokraci (CESID) dhe Misionit te OSBE-se ne Serbi. Doracaku ofron informacione aktivisteve per te drejtat qytetare, eksperteve te sferes se mediave dhe qytetareve rreth instrumenteve te ndryshme si dhe proceduimit rreth punes se pushtetit lokal dhe veteqeverisjes lokale, sidomos ne punen e kuvendeve komunale te cilet jane bartesit kryesore ne sjelljen e vendimeve e ndryshme ne nivelin lokal.