Arkiva e lajmeve
                   

18.06.2010.

18. qershor 2010.

Vilijam Infante në Bujanoc

Koordinatori i përhershëm i KB në Serbi Vilijam Infante gjatë vizitës së tijë në Serbinë jugore bisedoi me kryetarin e komunës Shaip Kamberi rreth bashkëpunimit të KB dhe pushtetit lokal për ndihmën e 4.823 të çvendosurve dhe refugjatëve të cilët jetojnë në komunën e Bujnaocit.

Nga 200.000 të çvendosur dhe refugjat të cilët jetojnë  në Serbi, rreth 10% jetojnë në regjionin e Jabllanicës dhe Pçinjës, prej të cilëve numri më i madh i tyre janë  të  vendosur në Vranjë, Leskoc dhe Bujanoc.

Vizita e Vilijam Infante është e lidhur me programin e përbashkët të KB në Serbinë jugore me temën ,,Ruajtja e paqes dhe zhvillimi inkluziv lokal’’. Njëri ndër qëllimet e këtijë programi është gjetja e kushteve për një jetë dinjitoze e të shpërngulurve dhe refugjatëve. Për ata të cilët duan t’i lëshojnë qendrat kolektive, programi parasheh tri forma të ndihmës, përmes ndihmës emergjente, material ndërtimorë për mbarimin e shtëpive të filluara së ndërtuari si dhe ndihmë tjera adekuate të parapara me këtë projekt. Për realizimin e këtyre aktiviteteve janë siguruar mjete finansiare që kapin sumën prej 800.000,00 dollarë, ndërsa mjetet janë siguruar nga Fondi për arritjen  e qëllimeve mileniume të zhvillimit të Mbretërisë së Spanjës.

Në Serbinë jugore, në Bojnik, Medvegjë, Vllasotincë, Vlladiçin Han, Vranjë dhe Leskoc, janë përfunduar planet akcionale për ndihmë qytetarëve të shpërngulur dhe refugjatëve në qendrat kolektive. Disa nga këto plane parashohin ndërtimin e banesave sociale ndërsa plani tjetër parasheh ndihmën për strehim afatëgjatë privat. ,,Më vjen mirë që Bujanoci është në drejtim të miratimit të një plani aksional lokal’’, deklaroi përfaqësuesi i lartë i KB në Serbi.

Gjatë bisedës, Kamberi potencoi se Bujanoci ka shumë probleme, por beson që është arritur përparim në dhënien e mbështetjes ndaj personave të shpërngulur dhe refugjatëve. ,,Nuk është lehtë të jesh kryetarë i një komune ku shkalla e papunësisë është rreth 70% e njëherit ka aq numër të madh të personave të shpërngulur dhe refugjatë të cilët kanë nevojë për një jetë normale si dhe punësim. Prapë, besoj se do të miratojmë planin sistematik për zgjidhjen e problemeve të tyre dhe jamë i kënaqur që kemi mbështetjen e KB përmes këtijë programi’’, deklaroi kryetari i komunës së Bujanocit.

Koordinatori i përhershëm i KB për Serbi dhe mbrojtësi i qytetarëve Sasha Jankoviq vizituan vendin të quajtur Salvatore, qendra kolektive me më tepër refugjat në Bujanoc e cila ka rreth 200 persona. Vilijam Infante vizitoi edhe familjen e Nadica Maksimoviq nga Gjilani e cila është shfrytëzuese e këtijë programi dhe e cila ka blerë një shtëpi në fshatin Llopardincë afër Bujanocit. ,,Kamë menduar se kurrë nuk do ta përjetojë këtë ditë, që prap të kem shtëpinë time’’, deklaroi Nadica Maksimoviq e cila dhjetë vitet e fundit i ka kaluar në Qendrën kolektive me burrin dhe tre fëmijët e sajë.