Arkiva e lajmeve
                   

17.12.2008

17. dhjetor 2008.

Kryetari i Nishit Milosh Simoviq dhe drejtori i zyres se organizates Gjermane ,,HELP'' Timo Shtegelman nenshkruan marreveshjen per bashkepunimin ne projektin ,,Mbeshtetja e zhvillimit lokal ne Serbine Jugore''. Projekti me vlere 1.4 milion euro zbatohet ne dy qytete, Nish dhe Vranje si dhe ne komunat e Bujanocit, Gaxhin Han, Pirotit dhe Presheves. Eshte parapare mbeshtetja per 80 start up biznese ne material dhe pajisje, donacioni individual kap shumen prej 2.000 euro si dhe eshte siguruar stervitja nga ana e eksperteve.