Arkiva e lajmeve
                   

12.06.2009

12. qershor 2009.

Zëvendësi i drejtorit të zyres Popullore të kryetarit të Republikës së Serbisë Dejan Marinkoviq dhe përfaqësuesit fondacionit ,,Telenor’’, shkollës fillore ,,Partizanski Dom’’ nga fshati Buçumet, komuna e Medvegjës, i kanë dhuruar kompjuter me monitor dhe fotoaparat digjital, audio dhe video pajisje, harta gjeografike, glob si dhe komplete të matematikës. Kjo është shkolla e trembëdhjetë me radhë e cila me ndihmën e fondacionit ,,Telenor’’ në suaza të projektit të zyres Popullore ,,Ta zgjojmë IT Serbinë’’ ka fituar mjete multimediale dhe didaktike.