Архива вести
                   

ЗА СТРУЈУ ДУЖНО 6.000 ДОМАЋИНСТАВА

25. јули 2014.

Врање – „Електродистрибуција Врање“ све теже наплаћује испоручену струју, нарочито од домаћинстава. Ненаплаћени рачуни, у овом моменту, износе 600 милиона динара. Фирме дугују 165 милиона динара. Потраживања од домаћинстава два и по пута премашују неизмирене обавезе фирми и износе 435 милиона динара.

Око 6.000 домаћинстава сврстава се у највеће дужнике. Она дугују четвртину целокупних потраживања Елекродистрибуције, односно 150 милиона динара. Ради се о дугу који појединачно премашује 10.000 динара. Близу 500 домаћинстава дугује 50 и 100.000 динара а  више од 100 није платило износе од 100.000 до пола милиона динара. Две трећине великих дужника, њих четири хиљаде, житељи су општина Бујановац и Прешево. Наплата није једини проблем. Струја се и краде. „Електродистрибуција Врање“ је, у последњих годину дана, поднела више од 500 кривичних пријава за незаконито повезивање на електромрежу. Највише пријава је у општинама Бујановац и Прешево.

Извор: Привредни преглед и Координационо тело