Документација
                   

Координационо тело

ПРАВИЛНИК СЛУЖБЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
Преузми документ

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2015
Преузми документ

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2013
Преузми документ

УРЕДБА О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ
Преузми документ

ЛИСТА ПРОЈЕКАТА СА КОНКУРСА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА У 2011. И 2012. ГОДИНИ
Преузми документ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СЛУЖБЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА У 2011. И 2012. ГОДИНИ
Преузми документ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ СЛУЖБЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА У 2011. И 2012. ГОДИНИ
Преузми документ

ОБРАСЦИ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Преузми документ

ЗАКОН О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Преузми документ

ПОТВРДА О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЗОВАНИХ У СЛУЖБИ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
Преузми документ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЛУЖБЕ КOОРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
Преузми документ

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЛУЖБЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА