О нама
                   

Историјат и мисија

Историјат Координационог тела

Прешево, Бујановац и Медвеђа, три општине на југу Србије, од избијања кризе 2000. године добијају посебну пажњу у оквиру институција и политике Републике Србије.  Та је пажња имала за циљ смиривање међуетничких тензија, заустављање оружаних сукоба и нормализацију живота свих грађана три општине на југу Србије.  Са друге стране, дугорочно, држава се фокусирала на изградњу капацитета Прешева, Бујановца и Медвеђе, њихово економско оснаживање и политичку и друштвену интеграцију, чиме би била обезбеђена и њихова стабилност и развој. Координационо тело Владе Савезне Републике Југославије (СРЈ) и Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа образовано је 16. децембра 2000. године. Формирање Координационог тела у политици државе Србије означило је нови приступ решавању етничких сукоба. Координационо тело је пример добре праксе решавања сукоба политичким, а не војним средствима. 

Мисија Координационог тела

Координационо тело Владе Репубике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа је административно-извршни орган који координира активности Владе Републике Србије, надлежних државних органа и јавних служби, органа локалне самоуправе и грађана општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у циљу развоја ових општина као политички, безбедносно и економски стабилних области, са развијеним стандардима и квалитетом живота грађана, уз поштовање људских, мањинских, верских, политичких и других права и слобода.

Координационо тело делује као активни чинилац, пре свега, у подизању степена друштвене и политичке интеграције, обезбеђивању људске безбедности, остваривању одрживог економског развоја, изградњи цивилног друштва и пружа подршку грађанском активизму.

Координационо тело, у оквирима остваривања својих циљева и политике, активно сарађује са међународном заједницом у примени свих наведених циљева.

Приоритети

Буџет Координационог тела за 2010.годину износи 421.550.000 динара и направљен је тако да подржава политику Координационог тела која остаје усмерена на четири основна приоритета:

1) образовање

2) социјална питања

3) економски развој

4) јачање капацитета цивилног друштва