Активности
                   

Активности

Координационо тело реализује политику Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа која ће да оснажи општине на југу Србије и створи услове да оне самостално, у складу са дефинисаним приоритетима креирају и реализују политику у интересу грађана.  Координационо тело се стара да се у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи постигну дугорочна стабилност и добри међуетнички односи заједница које живе на овом подручју.  У складу са постављеним циљевима и мандатом основне активности Координационог тела су:

  • Повезивање и ефикаснија комуникација између општина Прешево, Бујановац и Медвеђа и министарстава у Влади Републике Србије
  • Подршка финансирању и спровођењу инфраструктурних пројеката важних за побољшање квалитета живота грађана у овим општинама
  • Подршка економском развоју Бујановца, Прешева и Медвеђе
  • Саветодавна и техничка подршка јачању капацитета општина ради одрживог развоја
  • Финансијска и техничка подршка организацијама цивилног друштва, са посебним нагласком на пројекте и програме са младима, како би се активно укључили у рад локалне самоуправе и допринели напретку свих заједница
  • Подршка побољшању основног и средњег образовања у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи и анализа могућности отварања високошколских установа са могућношћу студирања на српском и албанском језику
  • Интегрисање представника свих националних заједница у политичке, економске и друштвене токове на републичком и локалном нивоу
  • Допринос одржању стабилне безбедносне ситуације и људске сигурности у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа
  • Координација са међународном заједницом на планирању и реализацији пројеката на југу Србије.