Архива вести
                   

УПИТНИК: СТЕПЕН ДРУШТВЕНЕ ИНТЕГРИСАНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У СРБИЈИ

30. април 2020.

Београд – Институт друштвених наука спроводи истраживање посвећено интегрисаности и остваривању права националних мањина у Републици Србији. Истраживање је засновано на научној методологији, дуго је и пажљиво припремано, засновано је на добровољности и анонимности испитаника и заштити података о личности.

Поред испитивања ставова већинске популације, посебним упитницима испитаће се и ставови припадника узорком обухваћених националних мањина. Припадници националних мањина који нису обухваћени узорком такође су добродошли да попуне упитник уколико то желе.

Анкету можете попунити на следећем линку : https://www.idn.org.rs/limesurvey/index.php/20202

Извор: Институт друштвених наука и Координационо тело