Архива вести
                   

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НАЈУГРОЖЕНИЈЕГ СТАНОВНИШТВА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ

22. jануар 2014.

Пројекат имплементира  НВО „Праксис“ из Београда а његов циљ је  подизање  свести  о питањима безбедности, здравља и дискриминације међу потенцијалним  тражиоцима заштите  и локалним становништвом у Пчињском региону, односно у општинама Врање, Бујановац, Сурдулица и Владичин Хан.   

Циљ пројекта ће се постићи  пружањем директне  правне помоћи, информисањем и саветовањем циљних група, подизањем свести   релевантних  институција и  пружаоца услуга  о конкретним правним проблемима и препрекама које ометају остваривање права угрожених група.  Након ових, уследиће  активности  мониторинга  и  пропагирања код надлежних институција  у циљу побољшања административних процедура.
Пројекат ће имати утицај на 500 директних и 2.500 индиректних корисника, чији  ће се  приступ остваривању  права на здравствену и социјалну заштиту знатно побољшати.

Имплементација пројекта, која ће трајати 6 месеци, је почела  у новембру 2013. године,  а трајаће до априла 2014.године.

Извор: НВО Каритас Луксембург и Координационо тело