Архива вести
                   

СРЕДСТВА ЗА НЕРАЗВИЈЕНЕ ОПШТИНЕ

27. jануар 2023.

Прешево –  Бујановац – Медвеђа – Београд  – Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о утврђивању програма подршке изразито неразвијених општина, међу којима су Прешево,  Бујановац и Медвеђа.

Циљ Уредбе је да се допринесе унапређењу инфраструктурних капацитета изразито недовољно развијених општина, кроз изградњу и реконструкцију комуналне инфраструктуре, изградњу, реконструкцију и адаптацију објеката из области образовања, здравства, туризма, социјалне заштите, културе, спорта и водопривреде, као и других објеката у својини јединица локалне самоуптраве.

За изразито неразвијене општине укупно је издвојено 365 милиона динара.

Извор: Бујановачке, Служба Координационог тела