Архива вести
                   

САРАДЊА НА ЧЕТИРИ ФРОНТА

25. март 2008.

САРАДЊА НА ЧЕТИРИ ФРОНТА - У ЛЕБАНУ О РЕФОРМИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И СТРАТЕГИЈИ У НАЈСИРОМАШНИЈИМ СРЕДИНАМА
Неопходно усаглашено деловање образовања, здравства, правосуђа и полиције
ЛЕБАНЕ - Стална конференција градова и општина Србије, уз донаторе из Краљевине Норвешке, помаже сиромашним општинама да што пре ураде стратегију социјалне заштите у циљу смањења ризика од сиромаштва најугроженијих група. Израда ове стратегије је законска обавеза јер многе надлежности из области социјалне заштите прелазе на локалне самоуправе. У Лебану је организован састанак са представницима четири општине, поред Лебана и Лесковца, Бојника и Медвеђе, на коме је Гордана Матковић, саветник председника Србије, посебно указала на потребу "међусекторске сарадње".
- Реформа социјалне заштите заснована је на принципу да услуге треба да одговарају потребама корисника, а не потребама система. Ако нам је то полазна основа, јасно је да услуге задиру у надлежност различитих институција, тако да се оне не могу остварити само у систему социјалне заштите, већ захтевају усаглашено деловање образовања, здравства, правосуђа и полиције - истакла је Гордана Матковић и навела пример узрочно-последичне везе здравства и сиромаштва. - Здравље је услов да особа буде радно способна, а запослење је основа за излазак из сиромаштва.
Иако у Србији не постоје подаци о здравственом стању према социјално-економском положају, истраживања из других земаља показују већу вероватноћу здравствених проблема у сиромашним породицама. Др Мића Станковић, председник општине Лебане, истакао је да је на југу Србије много наслеђених проблема у области социјалне заштите. Снежана Милојковић, директорка лесковачког Центра за социјални рад, указала је да су још 2004. године покренули програм Прихватилишта за жене и децу, жртве породичног насиља, али да су још подстанари.

ОДГОВОРНОСТ
САСТАНКУ су присуствовали и представници правосуђа и полиције, јер је истакнут њихов значај у контексту породичног насиља и малолетничке делинквенције.