Архива вести
                   

Реализација ПБИЛД пројекта, подстицај развоју југа Србије

26. јули 2012.

Општи циљ два заједничка програма, који се имплементирају кроз један приступ (ПБИЛД), „Промовисање одржања мира у Јужној Србији“ и „Јачање капацитета за инклузивни локални развој у јужној Србији“, јесте смањење разлика које тренутно постоје између Јабланичког и Пчињског округа и остатка Србије. Период имплементације пројекта је до октобра 2012. године. Пројекат се финансира из средстава шпанског Фонда за достизање Миленијумских развојних циљева, Шведске агенције за међународни развој (СИДА), Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), Краљевине Норвешке и Развојног програма Уједињених нација (УНДП).

Филијале НСЗ Лесковац и Врање укључене су у реализацију Пројекта ПБИЛД у оквиру трећег дугорочног резултата Економски развој, који делује на смањење разлика међу групама становништва и региона, тј. општина на тржишту рада, путем већег и бољег приступа циљним активним програмима тржишта рада. Планиране активности су: креирање и реализација програма развоја особља Националне службе за запошљавање (НСЗ) ради побољшања квалитета прикупљања и анализе информација о тржишту рада и ради идентификације приоритетних занимања; изградња капацитета локалних испостава НСЗ за бољи приступ услугама и програмима запошљавања за најугроженије категорије лица; успостављање флексибилног модуларног система заснованог на компетенцијама за обуку и преквалификацију лица у циљу стицања вештина потребних за запослење; на основу резултата претходних активности, креирање и реализација низа програма за запошљавање и обуку.

Програм „Одржање мира и инклузивни локални развој” (ПБИЛД) је заједнички програм УН који се спроводи у Пчињском и Јабланичком округу у Србији, од 2009.  до 2012. године. Са укупним буџетом од 9 милиона америчких долара, ПБИЛД програм се финансира средствима неколико међународних донатора: Краљевина Норвешка, шпански Фонд за достизање Миленијумских развојних циљева, Шведска агенција за међународни развој, Швајцарска агенција за развој и сарадњу и Програм Уједињених нација за развој. Програм се реализује кроз четири дугорочна резултата, при чему сваки наглашава другачији аспект развоја: друштвена кохезија и људски капитал, јавне услуге, економски развој и управљање миграцијама. Циљ четврте компоненте је да пружи допринос расположивој подршци намењеној миграционој популацији у циљном региону и њеном укључивању у привредни и друштвени живот у региону. ПБИЛД програм спроводи ову компоненту кроз јачање општинских капацитета за управљање миграцијама, као и путем информација и подизања свести о миграцијама, и за ове активности добија посебну подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу.