Архива вести
                   

ПРВИ ПРОГРАМСКИ УПРАВНИ ОДБОР ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОГРАМА УН ЗА „ОДРЖАЊЕ МИРА И ИНКЛУЗИВНИ РАЗВОЈ“ (ПБИЛД)

30. април 2010.

У петак 30. априла у Лесковцу одржан је први Програмски управни одбор Програма за одржање мира и инклузивни развој. Овај интерсекторски програм подразумева унапређење свих сегмената живота у Јабланичком и Пчињском округу. Влада Србије, агенције Уједињених нација (УНДП, УНИЦЕФ, УН ХАБИТАТ, УНХЦР), Међународна организација рада, Међународна организација за миграције и донатори из Шведске, Норвешке, Шпаније и Швајцарске у наредне две године радиће на унапређењу мултиетничке комуникације, родне равноправности, мањинским правима, изградњи општинских и управних капацитета, спречавању конфликата и насиља као и на развоју програма активног тржишта рада.

Управни одбор чине представници Владе Србије, општина Јабланичког и Пчињског округа, Уједињених нација, међуанродних организација и донатора.  Одбор ће заседати једном у три месеца.

Циљ првог састанка Управног одбора био је упознавање чланова и дефинисање начина рада у наредна три месеца.