Архива вести
                   

ПРОЈЕКАТ ПОДСТИЦАЊА ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНОГ ПОСЛОВАЊА

19. јули 2012.

Група од двадесет и једног представника јавног, приватног и цивилног сектора разматрала је могућности за сарадњу између бизнис сектора и локалне заједнице, кроз иницијативе друштвено одговорног пословања. Међу учесницима су били и генерални директор БАТ-а (British American Tobacco), као и представници канцеларија за економски развој и Регионалне развојне агенције Јабланичког и Пчињског округа. Учесници су идентификовали пет потенцијалних пројеката друштвено одговорног пословања у врањској области међуопштинске сарадње (коју чине Врање, Бујановац, Прешево и Владичин Хан), укључујући: јавни школски видео надзор, програм радних пракси за младе, финансирање реконструкције градског позоришта које је недавно изгорело у пожару, пословно менторство за регионална мала и средња предузећа, као и различите волонтерске активности у области сакупљања отпада. Партнерске општине и град Врање ће развити ове пројектне идеје кроз радну групу, у коју ће бити укључени представници сва три сектора, која ће координирати активности друштвено одговорног пословања и радити на проналажењу извора финансирања.