Архива вести
                   

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2019. ГОДИНИ

28. март 2019.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години спроводи Министарство привреде, у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије .

 Циљеви програма су:  подршка почетницима за отпочињање самосталног пословања кроз оснивање нових привредних субјеката, подстицање запошљавања и подршка предузетништву жена, младих и социјалног предузетништва.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2018. години.

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 200.000.000,00 динара. Опредељена средства Фонда за кредитирање привредних субјеката по овом програму су 466.666.666,67 динара.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

– доградњу/реконструкцију/ адаптацију/ санацију/инвестиционо одржавање пословног или производног простора;

– куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);

– трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Попуњен захтев за start-up кредит и захтев за бесповратна средства, као и пратећа документација, се предају Фонду на следеће адресе: Булевар Немањића 14а, Ниш и Кнез Михаилова 14, Београд.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2019. године.

Додатне информације о конкурсу и пратећа документација су доступни на  http://www.centarzarazvoj.org/vest.php?id=774&oblast=konkursi

Извор: Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа и Координационо тело