Архива вести
                   

Програм ЛЕДИБ - Финасирање малих и средњих предузећа, пољопривредника, задруга и предузетника Јабланичког, Пчињског, Нишавског,Топличког и Пиротског округа

29. јун 2016.

Влада Републике Србије потписала је крајем 2006. године с владом Краљевине Данске Меморандум о разумевању којим се Републици Србији, кроз спровођење Програма локалног економског развоја на Балкану (Програм ЛЕДИБ), пружа бесповратна финансијска помоћ.

Ради реализације компоненте овог програма – Бољи приступ повољним кредитима у износу од 15 милиона данских круна (око два милиона евра), 24. октобра 2008. године закључен је финансијски споразум између влада Краљевине Данске и Републике Србије и Народне банке Србије.

Средства Програма ЛЕДИБ биће расположива до краја 2018. године.

Намена кредита: Средства су намењена финансирању инвестиционих пројеката и обртних средстава малих и средњих предузећа, предузетника, пољопривредника и задруга са седиштем у пет управних округа јужне Србије – Јабланичком, Пчињском, Нишавском, Топличком и Пиротском.

Износ појединачног кредита: до 50.000 евра у динарској противредности

Каматна стопа: за динарске кредите без валутне клаузуле: референтна стопа НБС + до 4,0%; за динарске кредите с валутном клаузулом: до 7,5%

Рочност кредита: у зависности од потреба корисника, а најкасније до истека 2018. године

Период почека кредита: до годину дана

Крајњим корисницима се средства Програма ЛЕДИБ пласирају преко следећих посредничких банака:

- BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
- KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
- PROCREDIT BANKА (www.procreditbank.rs)
- SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (www.societegenerale.rs)
- UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)

Детаљније информације у вези са овом кредитном линијом могу се добити преко наведених посредничких банака, као и у Сектору за међународну сарадњу Народне банке Србије – Одељење за револвинг кредите Републике Србије (тел: 011/333-8324, 333-8326, 333-8342).

Извор: Народна банка Србије и Координационо тело