Архива вести
                   

ПРИВРЕДА ЈАБЛАНИЧКОГ И ПЧИЊСКОГ ОКРУГА

27. jануар 2014.

Лесковац - „Макроекономско окружење у коме се налазе градови Лесковац и Врање представља отежавајући фактор за привреднике, нарочито због тога што на овом подручју има 11 општина које спадају у неразвијене. Поред тога, заступљен је пад домаће и иностране тражње, недоступност извора финанисрања, што се пре свега огледа у веома скупим банкарским кредитима који су неповољни за привреднике. Ту су и високи трошкови производње, високи инфраструктурни и комунални трошкови.  Такође, висока је и стопа незапослености, а услед отежаног пословања, јавља се и проблем неисплаћених и ниских зарада, изјавила је стручна сарадница у Регионалној провредној комори Лесковац  (РПКЛ) Наташа Добрић.

У Јабланичком округу извоз износи 126 милона долара и увећан је за 28 посто у односу на првих 10 месеци 2012. године. Ово је последица тога што се  тренутно у Лесковцу налазе фирме „Фалке“, „Истамбул Џинси“ и „Јура“, које целокупну своју производњу извозе. Увоз износи 90,7 милиона долара и он је мањи за 19 посто у односу на првих 10 месеци 2012. године. У Пчињском округу извоз је 137,2 милиона долара и већи је за 9 процената, а увоз је 131,3 и већи је за 18 процената“, објаснила је она.

Највећи обим размене одвија се са земљама ЕУ, и он износи 67 посто, са земљама чланицама ЦЕФТЕ 16 посто и на остале земље одлази 17 посто целокупне спољнотрговинске размене. Према  подацима Завода за статистику, цене производа и услуга у октобру 2013. године у односу на септембар у просеку су, на подручју ова два округа, повећане за 0,2 посто.  Потрошачке цене у октобру 2013. у односу на исти месец 2012. увећане су за 2,2 посто, док су у односу на децембар 2012. повећане за 2,6 посто.

Исплаћене нето зараде, значи без пореза и доприноса, у Јабланичком округу износе 33.324 динара, а у Пчињском округу 34.056 динара.

Када је о незапослености реч, према подацима Националне службе за запошљавање, незапослених лица у Јабланичком округу тренутно има  37.274, у Пчињском округу 28.097.

Извор: Југпрес и Координационо тело