Архива вести
                   

ПРЕВЕДЕНО ПЕТ ЗАКОНА НА АЛБАНСКИ ЈЕЗИК

6. април 2017.

У складу са препоруком Европске комисије, Служба Кooрдинaциoнoг тeлa је, у консултацији са Канцеларијом за људска и мањинска права обезбедила превод Закона о личној карти,  Закона о уџбеницима, Закон о парничном поступку, Закон о прекршајима и Закона о општем управном поступку.

Преведене законе можете преузети овде:

Закон о личној карти_АЛБ

Закон о уџбеницима_АЛБ

Закон о парничном поступку_АЛБ

Закон о прекршајима_АЛБ

Закон о општем управном поступку_АЛБ

Извор: Канцеларија за људска и мањинска права и Координационо тело