Архива вести
                   

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ЛОКАЛНЕ АСИСТЕНТЕ НА ПРОЈЕКТУ ПРИМЕНА ПРЕПОРУКА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА У ПРЕШЕВУ, БУЈАНОВЦУ И МЕДВЕЂИ

23. децембар 2014.

Служба Координационог тела позива заинтересоване да се пријаве за место локалног асистента на пројекту Примена препорука за унапређење наставе српског као нематерњег језика у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи, који финансирају Амбасада Велике Британије у Београду, Канцеларија високе комесарке за националне мањине и програм Европски ПРОГРЕС.

За реализацију пројекта потребна су два асистента, и то један у Бујановцу и један у Прешеву. Асистенти ће бити у сталној комуникацији са координаторком пројекта и радиће под њеним вођством. Задужења асистената укључују израду докумената потребних за спровођење пројекта, одржавање контаката са локалним партнерима и учесницима на пројекту, обезбеђивање логистичке подршке, израду месечног извештаја о раду и друге активности по потреби.

Асистенти ће послове обављати у периоду од јануара до јула 2015. године.

 

Услови које кандидати треба да испуне су:

- Одлично познавање српског језика (читање, писање, комуникација);

- Одлично познавање албанског језика (читање, писање, комуникација);

- Завршен факултет у области друштвених наука, права, економије;

- Добре организационе способности и вештине комуникације.

 

Неопходна документација:

- Попуњен образац радне биографије

- Мотивационо писмо

 

Документацију доставити путем електронске поште на адресу: office@kt.gov.rs

са назнаком: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ЛОКАЛНОГ АСИСТЕНТА

Рок за достављање пријава је 05.01.2015. до 15:30 часова.

Разговор са кандидатима биће обављен 08.01.2015. године у просторијама Службе Координационог тела у Бујановцу (Трг Карађорђа Петровића бб - зграда општине Бујановац). Кандидати који доставе уредну документацију биће обавештени о тачном времену разговора путем електронске поште коју су навели у обрасцу радне биографије.