Архива вести
                   

ОНЛАЈН ОБУКА ЗА ГРАДСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

24. jануар 2014.

Лесковацрање - Стална конференција градова и општина (СКГО), уз подршку УСАИД-а, покренула је прву онлајн (интернет) обуку за око 80 запослених у градским и општинским администрацијама у Србији.

Обука ће  трајати десет недеља, почев од 27. јануара до 7.априла ове године, а намењена је запосленима у 32 града и општине у Србији који се баве локалним економским развојем,  који укључују и општине Бујановац и Прешево.

Теме које ће полазници обуке током десет недеља изучавати су: правни и институционални оквир за локални економски развој, привлачење инвестиција и подршка постојећој привреди, инструменти за локални економски развој и јавно-приватна партнерства.

Предност оваквог начина учења је у омогућавању рада са полазницима обуке који су на различитим локацијама, уз остваривање значајне финансијске уштеде. Осим тога, значајно се скраћује време од почетка едукације до примене стеченог знања у пракси.

Поменута е-обука организује се у оквиру пројекта "Локални економски развој - образовни одговор", који финансира УСАИД - ов Пројекат одрживог локалног развоја, а спроводи СКГО.

Центар за обуку је СКГО до сада организовао велики број класичних обука на различите теме од значаја за развој градова и општина, које је током претходних пет година похађало више од 8.000 запослених у градским и општинским администрацијама.

 Од ове године посебна пажња биће посвећена организацији обука на даљину, са циљем да се допре до што већег броја полазника и да им се омогући стицање знања неопходних за ефикасно управљање економским развојем у локалним заједницама.

Извор: Југпресс и Координационо тело