Архива вести
                   

Ministarstvo za ljudska i manjinska objavljuje: POZIV za program stažiranja u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava

11. октобар 2010.


Poziv je namenjen kandidatima/kandidatkinjama koji su stekli znanja iz oblasti  prava, ekonomije, političkih ili društvenih nauka u srednjoj školi ili na fakultetu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovaće program za najvše pet kandidata/kandidatkinja za šestomesečnu praksu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava ili Pokrajinskom sekretarijatu AP Vojvodine.

Osim podnošenja motivacionog pisma, kandidat/kinja mora da obezbedi:

1. Diplomu srednje škole ili dokaz o pohađanju fakulteteta
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Uverenje o državljanstvu

Poznavanje albanskog jezika će se uzeti u obzir prilikom procesa selekcije.

Rok za podnošenje prijava je 18. oktobar 2010. godine.

Prijave treba dostaviti na elekronskim putem na: gordana.govedarica@ljudskaprava.gov.rs ili na adresu: Sektor za unapređivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava , Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd.

Molimo vas da u motivacionom pismu navedete da se odnosi na ovaj poziv.

Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidatkinje se  ohrabruju da učestvuju na konkursu.