Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА ЛИТЕТРАРНЕ И ЛИКОВНЕ РАДОВЕ „БУЈАНОВАЦ У МОЈИМ ОЧИМА“

4. август 2010.

Центар за толеранцију и интеграцију југа Србије је у оквиру пројекта „Ја волим Бујановац“ који је подржало Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, расписао конкурс за литерарне и ликовне радове на тему „Бујановац у мојим очима“.

Циљ конкурса је да се млади подстакну да активније учествују у промоцији оштине у којој живе.

Теме литерарних и ликовних радова су:
-   Омиљено место у Бујановцу
-   Место/догађаји у Бујановцу које пратим
-   Мултикултуралност у Бујановцу
-   Предности и мане Бујановца

Услови конкурса:
-   На конкурс могу да се јаве сви рођени у Бујановцу старости до 30 година.
-   Неопходно је да аутори литерарних и ликовних остварења потпишу своје радове, док је за ликовне радове потребно доставити кратак опис дела.
-   Радови морају бити аутентична и самостална остварења аутора.
-   Радове слати искључиво на матерњем језику (српском, албанском или ромском).

Сви заинтересовани своје радове могу да пошаљу поштом или да однесу лично на адресу Центра за толеранцију и интеграцију југаСрбије: Саве Ковачевића бб, канцеларија 3, Бујановац (на коверти назначити „за конкурс“).
 
Рок за слање радова је 20.08.2010. године.

За све додатне информације можете писати на cti-js@hotmail.com