Архива вести
                   

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

18. април 2016.

Министарство здравља Републике Србије објавило је јавни позив за подношење предлога пројеката за реализацију програма „Подршка удружењима и организацијама - подстицање активности стручних организација, савета и удружења" у 2016. години.

1)За пријаву пројеката и скупова стручних организација, савета и удружења.
2) За финансијску подршку и покровитељство Министарства здравља.

Програме/пројекте могу да пријаве све заинтересоване организације, савети и удружења ради остваривања учешћа у средствима из Буџета намењених активностима на унапређењу здравља.

Удружења могу своје пријаве да шаљу за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружања услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци.

Заинтересована организација, савет или удружење може да конкурише само за покровитељство Министарства здравља, или само за финансијску подршку, која подразумева и покровитељство.

Свако удружење, Савет или организација може да пријави само један пројекат без обзира да ли се исти односи на област финансирањ пројеката или на финансијску подршку и покровитељство

Право да се пријави на јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса и у складу са актима Министарства здравља.

Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите.

Приоритетне области су: превенција хроничних незаразних болести, подршка пацијентима оболелим од малигних болести,репродуктивно здравље,  здравље деце и младих, болести зависности, заразне болести, ментално здравље, здравље инвалида, здравље старих, здравље Рома, спречавање насиља у породици, смањење свих облика дискриминације у приступу здравственој заштити и подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.

Конкурсом нису обухваћене активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, штампање ауторских монографија, културне манифестације и набавка опреме.

Сва заинтересована удружења своје пројекте или скупове пријављују на обрасцу М4, уз детаљан опис предложених ативности.

Више информација можете пронаћи на http://www.zdravlje.gov.rs/showpage.php?id=147.

Извор: Министарство здравља Републике Србије и Координационо тело