Архива вести
                   

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

28. новембар 2013.

Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за набавку репродукционог материјала и производњу садног материјала, односно за подизање матичних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице за 2013. годину, на територији  пет округа у јужној Србији - Нишавског, Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског.

Подстицаји за производњу садног материјала су плаћања за подизање матичних засада основне категорије воћака за горе наведене воћне врсте кроз рефундацију трошкова у висини од 100 %  без обрачунатог ПДВ-а, за купљене саднице и подлоге основне категорије.

ПРЕУЗМИТЕ ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ КОНКУРСА ЗА МАТИЧНЕ ЗАСАДЕ

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ ЗА КОНКУРИСАЊЕ И ОБРАСЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПОПУНИТИ И ПРИЛОЖИТИ СА ОСТАЛИМ ДОКУМЕНТИМА