Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ (РОК 16.12.2016)

24. новембар 2016.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије расписало је Јавни позив за подношење предлога пројеката на Програмски конкурс за унапређење положаја особа с инвалидитетом у Републици Србији у 2017. години.

Предмет овог конкурса је финансирање или учешће у финансирању програмских активности савеза удружења особа са инвалидитетом на републичком или покрајинском нивоу који активности реализују непосредно или кроз рад локалних удружења у свом систему, са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Средства за овај конкурс обезбеђују се у оквиру Буџета Републике Србије, у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, у укупном износу до 225.000.000,00 динара.

У оквиру овог конкурса обезбеђује се финансирање или учешће у финансирању спровођења активности које за циљ имају побољшање положаја особа са инвалидитетом остваривањем:

  • приступачности информација отклањањем комуникацијских баријера,
  • партиципације уклањањем препрека у правцу пуног учешћа у друштву особа са инвалидитетом реализацијом стимулативних и инклузивних програма и сервиса и
  • једнакости кроз подизање нивоа свести заједнице и обезбеђења равноправности особа са инвалидитетом.

Рок за достављање предлога пројеката истиче 16. децембра 2016. године.

Више информација и пројектну документацију потражите на адреси www.minrzs.gov.rs

Извор: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Координационо тело