Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КАНДИДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА (РОК: 12. НОВЕМБАР 2020)

29. септембар 2020.

Министарсво рударства и енергетике је 28. септембра расписало јавни позив за кандидовање пројеката ради финансирања унапређења енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, као и градским општинама.

Расподела средстава за финансирање пројеката ће се одвијати у две фазе. У првој фази ће се извршити прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контрола формалне исправности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу критеријума из јавног позива и доношење акта о утврђивању листе редоследа пројеката. У другој фази ће се донети акт о финансирању изабраних пројеката, потписаће се уговори о додели средстава и реализоваће се пројекти.

Право на подношење пријава имају јединице локалне самоуправе, као и градске општине.

Пријаве треба да пристигну на писарницу Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд и буду оверене печатом пријема до 12.новембра 2020. године до 15 часова.

Акт о утврђивању листе редоследа пројеката ће бити објављен на интернет страници Министарства http://www.mre.gov.rs/javni-pozivi.php.  

За информације у вези јавног позива можете да се обратите на електронску адресу fondee@mre.gov.rs

Сва питања и одговори ће бити објављени на интернет страници Министарства.

Додатне информације о јавном позиву су доступне на  https://www.mre.gov.rs/latinica/javni-pozivi.php.

Извор:  Министарсво рударства и енергетике и Координационо тело