Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИРМЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ЕНЕРГЕТСКОМ САНАЦИЈОМ, КОНКУРС ДО 9. ЈУНА

25. мај 2022.

Бујановац – Београд -  Општина Бујановац позива привредне субјекте да конкуришу за посао у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине, а конкурс за пријаву отворен је до 9. јуна.

Право учешћа на Јавном позиву имају предузећа који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. За Програм побољшања енергетске ефикасности одређена су два модела. Први предвиђа замену врата и прозора, постављање изолације, набавку котлова, а други модел уградњу соларних панела и инвертера за које ће конкурс тек бити расписан.

Како је  рекла Фазила Аземовић, начелница Одељења за инвестиције и развој, неопходно је да је фирма регистрована у Агенцији за привредне регистре (АПР) за ту врсту делатности и извођење радова, те да није у поступку ликвидације или стечаја.

„За уграђени материјал и производ фирме морају имати потребну документацију и атест, па тако сваки котао треба да има атест од добављача, или фирме које израђују ПВЦ столарију треба да имају атест за прозор или врата које израђују“, појашњава Аземовић.

Она је додала да након пријаве привредних субјеката на конкурс у року од 15 дана, следи доношење решења и објављивање прелиминарне листе фирми које испуњавају услове конкурса, потом се решавају евентуалне жалбе, а онда Општинско веће доноси одлуку о усвајању листе.

„ Тек након ове процедуре можемо да распишемо конкурс за грађане где ће саставни део бити та листа фирми које они могу да ангажују“, каже  Аземовић.

Пријавне обрасце заинтересовани привредни субјекти могу преузети на сајту Општине Бујановац.

„У истом документу један за другим су и пријавни формулар и изјаве, а дато је и бодовање. Критеријуми за избор и бодовање су јасно предочени у склопу конкурса“, додаје начелница.

Аземовић наглашава да објава било ког документа подлеже добијању сагласности Министартсва рударства и енергетике, да конкурс обухвата 7 мера у оквиру четири области енергетске ефикасности.

„Од министарства смо добили сагласност и за правилнике и за конкурс. За сада немамо примедбе и гледаћемо да будемо ефикасни јер има доста различитих мера и јавиће се велики број фирми“, закључила је Аземовић.

Конкурсна документација и пријавни обрасци достављају се у затвореној коверти са назнаком„Пријава за јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Бујановац – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријаве се могу доставити поштом на адресу Општине Бујановац (Карађорђа Петровића 115) или лично у писарници у згради општине.

Општина Бујановац је за Програм добила 9,3 милиона динара од Министарства рударства и енергетике, а 4 милиона је обезбедила из сопствених извора.

Извор: Бујановачке, Координационо тело