Архива вести
                   

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима и предузетницима у раној фази развоја у 2013. години

11. јун 2013.

У оквиру Програма подршке малим предузећима и предузетницима у раној фази развоја у 2013. години, Национална агенција за регионални развој расписала је јавни позив за доделу бесповратних средстава. Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе 12.150.000,00 динара, а средства се додељују у износу од 50.000,00 до 350.000,00 динара. 

Програм спроводи Национална агенција за регионални развој, у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама, а њиме је обухваћено око 50 градова и општина на нивоу Републике Србије, укључујући и општине Бујановац, Прешево и Медвеђа.

Општи циљ Програма је повећање степена одрживости и јачање конкурентности малих предузећа и предузетника  који се налазе у почетној фази пословања и послују на подручјy којe заостајe у развоју овог сектора у односу на друге делове Србије, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Право на доделу средстава имају мала предузећа и предузетници, који се баве производњом или пружањем услуга, а која испуњавају услове конкурса, који су, заједно са одговарајућим обрасцима, доступни  на електронским странама Националне агенције за регионални развој на адреси www.narr.gov.rs.

Рок за подношење пријава је 24. јун 2013. године.

Извор: Национална агенција за регионални развој