Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ СВИМ ЕЛЕКТОРИМА ДА БЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕСУ ПОТПУНЕ ПИСМЕНЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ЕЛЕКТОРСКОЈ СКУПШТИНИ

28. март 2023.

Београд  – Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета албанске националне мањине одржаће се 7. маја 2023. године у Бујановцу. Право да буде електор има припадник албанске националне мањине уписан у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи најмање 20 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак. Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа надлежног за оверу потписа. Овера потписа не подлеже плаћању такси. Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву на потврђивање. Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат пријављује за електорску скупштину националне мањине и личне податке и оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора, као и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси електорску пријаву на потврђивање. Електорске пријаве са свим прилозима подносе се непосредно на адрeсу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило. Рок за достављање електорских пријава је 7. април 2023. године. Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена. Ближа обавештења и релевантна документација могу се преузети са званичне интернет странице Министарства (www.minljmpdd.gov.rs).

Опште напомене за подношење електорских пријава и неопходне обрасце можете преузети на следећем линку https://www.minljmpdd.gov.rs/izbori-za-nacionalne-savete-2022.php.

Извор: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Служба Координационог тела