Архива вести
                   

JАВНИ ПОЗИВ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ „ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОТРЕБАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“ (РОК: 01.06.2019)

23. април 2019.

Министарство омладине и спорта је објавило позив за подношење предлога пројекта који се односе на прилагођавање постојећих спортских објеката на територији Републике Србије потребама особа са инвалидитетом.

Основни циљ пројекта је стварање услова за обезбеђење приступачности постојећих спортских објеката особама са инвалидитетом.

Предлог пројекта подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

Подносилац предлога пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

  1. Пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном пројекту (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) потписано од стране овлашћеног лица за заступање подносиоца програма;
  2. Образац предлога програма односно пројекта (апликациони формулар – Образац 3 – Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката), читко попуњен (откуцан или одштампан), језиком и писмом у службеној употреби.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена Министарству у запечаћеној коверти на адресу:

Министарство омладине и спорта

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

 

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: bratislav.petrovic@mos.gov.rs

Крајњи рок за доставу пријава је 1. јун 2019. године.

Додатне информације о конкурсу и обрасци су доступни на http://www.mos.gov.rs/vest/ministarstvo-omladine-i-sporta-raspisuje-javni-poziv-za-prijavu-jedinica-lokalnih-samouprava-radi-ucesca-u-programuprojektu-prilagodavanje-postojecih-sportskih-objekata-na-teritoriji-republike-srbije-potrebama-osoba-sa-invaliditetom

Извор: Министарство онладине и спорта и Координационо тело