Архива вести
                   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО

31. март 2023.

Прешево – Београд  – Пријава се подноси на обрасцу комисији за спровођење конкурса за финансирање посебних програма из области спорта, у три примерка, закључно са 05.04.2023 године, уз коју се прилаже обавезна документација у једном примерку:

1. Копија решења АПР о упису спортске организације у регистар, са свим променама.

2. Извештај о утрошку наменских средстава опредељених спортској организацију у 2022. години.

Потребни обрасци се могу преузети на званичној интернет презентацији Општине, www.presevo.rs, у секцији „конкурси и обавештења“ или на писарници Установе за спорт и физичку културу - Спортски Центар  у Прешеву, улица Маре Лончара 26.

Извор: Општина Прешево, Служба Координационог тела