Архива вести
                   

JАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

29. март 2019.

Министарство заштите животне средине је респисало јавни конкурс за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2019. години.

Општи циљ јавног конкурса је заштита и унапређење животне средине у оквиру следећих тема и области:

• Заштита природе – еколошка мрежа и заштићена подручја;

• Климатске промене – пољопривреда, енергетика, саобраћај, шумарство и воде;

• Циркуларна економија – Еколошко предузетништво – еколошка мрежа, заштићена подручја, циркуларна економија;

•  Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине, управљања отпадом и отпадним водама, стратешке процене и процене утицаја на животну средину; заштите од загађења ваздуха и заштите од буке;

•  Природа у урбаним срединама – пошумљавање, урбане баште, урбани џепови, паркови, зелени кровови;

•  Догађаји и екологија (еколошка мрежа и заштићена подручја, циркуларна економија.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на интернет страници Министарства, односно закључно са 12. априлом 2019. године.

Текст јавног конкурса и осталу документацију можете преузети  на

http://www.ekologija.gov.rs/otvoren-javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-projektima-civilnog-drustva-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-u-2019-godini/   

Извор: Министарство заштите животне средине и Координационо тело