Архива вести
                   

ГРАНТОВИ ЗА ИНОВАТИВНЕ ПАРТНЕРСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ИЗМЕЂУ ОГД И ЈЛС

29. децембар 2020.

Пројекат „Заједно за активно грађанско друштво – АCТ” ће након празника  отварити позив за доделу иновативних грантова за развој партнерстава на локалном нивоу. Позив ће бити отворен 11. јануара 2021. године.

Циљ позива је промоција и јачање партнерстава између организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалних самоуправа (ЈЛС) кроз покретање и спровођење заједничких иницијатива, које ће креирати иновативна решења и алате за веће учешће грађана у процесима доношења одлука и унапређење пружања јавних услуга, те бољи мониторинг над радом органа локалних власти. Поред тога, Позив има за циљ побољшање сарадње између грађана и доносилаца одлука, као и промоцију улоге нових технологија и дигиталних алата у процесу креирања јавних политика, које су више оријентисане ка грађанима и прате њихове потребе и захтеве.

Партнерство треба да је сачињено од једне или више организација грађанског друштва и једне јединице локалне самоуправе (град или општина), а партнери да делују у оквиру следећих географских подручја: Шумадија,  Западна Србија, Јужна Србија и Југоисточна Србија.

Кроз овај Позив ће бити подржано до 30 најбољих предлога пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС, у оквиру четири партије:

ПАРТИЈА 1: Иновативна решења и алати за учешће грађана у процесима доношења одлука

ПАРТИЈА 2: Иновативна решења и алати за пружање услуга грађанима

ПАРТИЈА 3: Иновативна решења и алати за мониторинг рада органа локалне самоуправе

ПАРТИЈА 4: Демократски одговор на последице изазване пандемијом корона вируса

Максимални износ појединачног гранта је до 1.400.000,00 РСД за период трајања од 18 месеци.

Изворact.org.rs и Координационо тело