Архива вести
                   

25. фебруар 2009.

25. фебруар 2009.

Конкурс за нови круг подстицајних кредита, намењених развоју предузећа и предузетника у најнеразвијенијим општинама, почео је 24. фебруара.

Државни секретар Дејан Јовановић из министарства економије и регионалног развоја рекао је да су за подстицајне кредите обезбеђене 2,49 милијарде динара из буџета. Предност у додели тих кредита имаће предузетници и фирме који одобрена средства улажу у производњу и услуге, као и они који средства користе за изградњу нових објеката или повећање постојећих капацитета. Подстицајни кредити намењени су за укупно 40 најнеразвијенијих општина, међу којима су и  Прешево и Бујановац.

Заинтересовани предузетници ће моћи да рачунају са зајмовима од 500.000 до три милиона, а правна лица од два до 250 милиона динара, под условом да у последње две године нису пословали с губитком.
Предност ће имати они који су обезбедили сопствено учешће и који намеравају да запосле раднике са евиденције Националне службе запошљавања.

Ови зајмови неће моћи да се користе за отварање нових предузетничких радњи, за програме примарне пољопривредне производње, финансирање трговине, ни за куповину путничких возила или опреме за игре на срећу или кладионице.

Три основна циља ове кредитне подршке развоју најнеразвијенијих подручја  су подстицаји за додатна улагања, подстицање запошљавања и подизање животног стандарда. Оваква улагања у неразвијене општине су значајна и због тога што се тиме подстиче равномернији регионални развој у целини.