Arhiva vesti
                   

COPYRIGHT - AUTORSKA PRAVA

11. Februar 2009.


Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta Koordinacionog tela bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Koordinacionog tela. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Koordinacionog tela i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta Koordinacionog tela moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku, da je "informacija preuzeta sa sajta http://www.kt.gov.rs" i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.