Dokumentacija
                   

Koordinaciono telo

ODLUKA O UREĐENjU KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA
Preuzmi dokument

PRAVILNIK SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA
Preuzmi dokument

INFORMATOR O RADU 2015
Preuzmi dokument

INFORMATOR O RADU 2013
Preuzmi dokument

UREDBA O OSNIVANjU SLUŽBE
Preuzmi dokument

OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
Preuzmi dokument

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Preuzmi dokument

POTVRDA O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAZOVANIH U SLUŽBI KOORDINACIONOG TELA
Preuzmi dokument

ORGANIZACIONA STRUKTURA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA
Preuzmi dokument

 

SISTEMATIZOVAN I POSTOJEĆA STRUKTURA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA
(postavljena lica, zaposleni i nameštenici)