Arhiva vesti
                   
18. April 2024.

LOKALNI IZBORI I U BUJANOVCU 2. JUNA

Lokalni izbori u Bujanovcu, ali i u ostalim gradovima i opštinama gde se nije glasalo 17. decembra prošle godine, biće održani 2. juna zajedno sa beogradskim, saopštila je u četvrtak predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

 

17. April 2024.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJE ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla raspisan je danas, 15. aprila, i trajaće do 15. maja 2024. godine.

 

17. April 2024.

KAZNE ZA PALjENjE TRAVE I SMEĆA DO 1.000.000 DINARA

Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.

 

17. April 2024.

MLADI RIGON ŠABANI JEDINI ALBANAC NA ŠKOLSKIM TAKMIČENjIMA U BEOGRADU

Učenik Rigon Šabani biće jedini Albanac u Srbiji koji će učestvovati na nekom republičkom školskom takmičenju.

 

17. April 2024.

ELABORAT ZA RANI JAVNI UVID ZA POTREBE IZRADA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U NASELjU KARADNIK U OPŠTINI BUJANOVAC

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS; br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 37., 38., 39., 40., 41. i 42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Službeni glasnik RS" br.32/19) OBJAVLjUJE ELABORAT ZA RANI JAVNI UVID ZA POTREBE IZRADA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U NASELjU KARADNIK U OPŠTINI BUJANOVAC

 

16. April 2024.

POČINjE PRIJAVLjIVANjE PRIJEMNIH ISPITA ZA SPECIJALIZOVANA ODELjENjA I UMETNIČKE ŠKOLE

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da prijavljivanje učenika za polaganje prijemnih ispita za prijem u specijalizovana odeljenja srednjih škola, kao i u srednje umetničke škole, počinje danas i trajaće do 22. aprila, do 16:00

 

16. April 2024.

ODATA POŠTA STRADALIMA U SELU RELjAN

Komemorativnim skupom u selu Reljan, nadomak Preševa, obeležena je godišnjica pogibije sedmorice pripadnika 78. motorizovane brigade, koji su stradali od udara NATO projektila tokom agresije na Srbiju 1999. godine.

 

16. April 2024.

REGISTRACIJA TROTINETA 2.100 DINARA

Rok za registraciju trotineta ističe 15. juna, a oni koji to ne urade treba da znaju da je kazna za vožnju neregistrovanog vozila i do 120.000 dinara, dok je kazna za vožnju bez zaštitne opreme i vožnju po trotoaru 10.000 dinara. Registracija trotineta košta 2.100 dinara.

 

15. April 2024.

KONKURS ZA UDRUŽENjA, OPŠTINA RASPOREĐUJE 2 MILIONA DINARA

Opština Bujanovac raspisala je u petak Konkurs za finansiranje godišnjih programa i projekata udruženja građana sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac u 2024. godini.

15. April 2024.

PRIVREMENO REŠENjE ZA DVE GRUPE ZA DECU IZ ALBANSKE ZAJEDNICE

Dana 15. aprila 2024. godine u Domu kulture u Bujanovcu je održan sastanak u vezi sa rešavanjem pitanja dopunskih grupa u PU „Naša radost“ za decu iz albanske zajednice.

  Следећа страна»