O nama
                   

Istorijat i misija

Istorijat Koordinacionog tela

Preševo, Bujanovac i Medveđa, tri opštine na jugu Srbije, od izbijanja krize 2000. godine dobijaju posebnu pažnju u okviru institucija i politike Republike Srbije.  Ta je pažnja imala za cilj smirivanje međuetničkih tenzija, zaustavljanje oružanih sukoba i normalizaciju života svih građana tri opštine na jugu Srbije.  Sa druge strane, dugoročno, država se fokusirala na izgradnju kapaciteta Preševa, Bujanovca i Medveđe, njihovo ekonomsko osnaživanje i političku i društvenu integraciju, čime bi bila obezbeđena i njihova stabilnost i razvoj. Koordinaciono telo Vlade Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) i Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa obrazovano je 16. decembra 2000. godine. Formiranje Koordinacionog tela u politici države Srbije označilo je novi pristup rešavanju etničkih sukoba. Koordinaciono telo je primer dobre prakse rešavanja sukoba političkim, a ne vojnim sredstvima. 

Misija Koordinacionog tela

Koordinaciono telo Vlade Repubike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa je administrativno-izvršni organ koji koordinira aktivnosti Vlade Republike Srbije, nadležnih državnih organa i javnih službi, organa lokalne samouprave i građana opština Preševo, Bujanovac i Medveđa u cilju razvoja ovih opština kao politički, bezbednosno i ekonomski stabilnih oblasti, sa razvijenim standardima i kvalitetom života građana, uz poštovanje ljudskih, manjinskih, verskih, političkih i drugih prava i sloboda.

Koordinaciono telo deluje kao aktivni činilac, pre svega, u podizanju stepena društvene i političke integracije, obezbeđivanju ljudske bezbednosti, ostvarivanju održivog ekonomskog razvoja, izgradnji civilnog društva i pruža podršku građanskom aktivizmu.

Koordinaciono telo, u okvirima ostvarivanja svojih ciljeva i politike, aktivno sarađuje sa međunarodnom zajednicom u primeni svih navedenih ciljeva.

Prioriteti

Budžet Koordinacionog tela za 2010.godinu iznosi 421.550.000 dinara i napravljen je tako da podržava politiku Koordinacionog tela koja ostaje usmerena na četiri osnovna prioriteta:

1) obrazovanje

2) socijalna pitanja

3) ekonomski razvoj

4) jačanje kapaciteta civilnog društva