Linkovi
                   

Linkovi

Predsednik Republike Srbije -  www.predsednik.rs
Narodna skupština Republike Srbije - www.parlament.gov.rs
Vlada Republike Srbije - www.vlada.gov.rs
Autonomna pokrajina Vojvodina - www.vojvodina.gov.rs
Vojska Republike Srbije - www.vs.rs
Narodna banka Srbije - www.nbs.rs

Opštine

Opština Bujanovac - www.bujanovac.rs 
Opština Medveđa - www.medvedja.org.rs
Opština Preševo - www.presevo.rs

Ministarstva i kancelarije:

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije - www.mfa.gov.rs                  
Ministarstvo odbrane - www.mod.gov.rs 
Ministarstvo unutrašnjih poslova - www.mup.gov.rs 
Ministarstvo finansija - www.mfin.gov.rs 
Ministarstvo pravde i državne uprave - www.mpravde.gov.rs 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede -www.minpolj.gov.rs
Ministarstvo  privrede - www.merr.gov.rs 
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine- www.mi.gov.rs
Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave - www.mrrls.gov.rs 
Ministarstvo prirodnih resursa , rudarstva i prostornog planiranja -www.mprrpp.gov.rs
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - www.mpn.gov.rs
Ministarstvo omladine i sporta - www.mos.gov.rs 
Ministarstvo kulture i informisanja - www.kultura.gov.rs
Ministarstvo zdravlja - www.zdravlje.gov.rs
Ministarstvo saobraćaja -www.ms.gov.rs
Ministarstvo građevinarstva i urbanizma- www.mgu.gov.rs
Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija -www.mtt.gov.rs
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socialne politike- www.minrzs.gov.rs
Kancelarija za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs
Kancelarija za evropske integracije www.seio.gov.rs
Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja www.kornrp.gov.rs

Zavodi:

Republički geodetski zavod - www.rgz.gov.rs
Republički zavod za informatiku i internet - www.rzii.gov.rs
Republički fond  za zdravstveno osiguranje - www.rzzo.rs
Republički zavod za razvoj - www.razvoj.gov.rs
Republički zavod za statistiku - www.stat.gov.rs
Republički  seizmološki zavod - www.seismo.gov.rs
Republički hidrometeorološki zavod Srbije - www.hidmet.gov.rs

Agencije:

Agencija za privatizaciju - www.priv.rs
Agencija za privredne registre - www.apr.gov.rs
Nacionalna agencija za regionalni razvoj - www.narr.gov.rs
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza - www.siepa.gov.rs
Agencija za energetsku efikasnost - www.seea.gov.rs
Republička radiodifuzna agencija - www.rra.org.rs
Republička agencija za elektronke komunikacije - www.ratel.org.rs

Uprave:

Poreska uprava - www.poreskauprava.gov.rs
Uprava carina - www.upravacarina.rs
Uprava za javne nabavke - www.ujn.gov.rs
Portal e-uprave Republike Srbije - www.euprava.gov.rs

Pravosuđe:

Ustavni sud Republike Srbije - www.ustavni.sud.rs 
Vrhovni kasacioni sud Republike Srbije - www.vk.sud.rs  
Privredni sud u Beogradu- www.trgsud.org.rs 
Upravni sud u Beogradu - www.up.sud.rs 
Prvi osnovni sud u Beogradu - www.prvi.os.sud.rs
Apelacioni sud u Beogradu - www.bg.ap.sud.rs
Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije - www.tuzilastvorz.org.rs  
Osnovni sud u Nišu - www.ni.os.sud.rs
Viši sud u Nišu - www.ni.vi.sud.rs
Privredni sud u Nišu - www.ni.pr.sud.rs
Prekršajni sud u Nišu - www.ni.pk.sud.rs
Osnovni sud u Leskovcu - www.le.os.sud.rs
Viši sud u Leskovcu - www.le.vi.sud.rs
Osnovni sud u Vranju - www.vr.os.sud.rs
Viši sud u Vranju - www.vr.vi.sud.rs

Međunarodne organizacije:

Visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine -  www.osce.org/hcnm
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji - www.europa.rs
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država - serbian.serbia.usembassy.gov
Ambasada savezne Republike Nemačke - www.belgrad.diplo.de
Ambasada Velike Britanije - www.gov.uk
Kancelarija organizacije Spark  - www.spark-online.org
Program evropskog partnerstva sa opštinama EU Progres - www.euprogres.org
Misija OEBS u Republici Srbiji - www.osce.org/serbia
UNDP Srbija - www.undp.org.rs
Savet Evrope - www.coe.int 
USAID - www.usaid.gov/sr/where-we-work/europe-and-eurasia/serbia

Mediji:

Agencija Vranje Pres - www.vranjepres.rs
JUG Pres - www.jugpress.com
Internet portal - presheva.com
Južne vesti - www.juznevesti.com
Internet portal - www.titulli.com
Tanjug - www.tanjug.rs
Beta - www.beta.rs
Vranjske novine - www.vranjske.co.rs

Ostalo:

Službeni glasnik Republike Srbije - www.glasnik.com
Arhiv Srbije - www.archives.org.rs
Komesarijat za izbeglice i emigracije - www.kirs.gov.rs
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - www.poverenik.org.rs
Republička izborna komisija - www.rik.parlament.sr.gov.rs
Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa - www.sukobinteresa.gov.rs               
Fond za razvoj Republike Srbije - www.fondzarazvoj.gov.rs                                            
Registar nacionalnog internet domena Srbije - www.rnids.rs
Privredna komora Srbije - www.pks.rs
Fond za razvoj - www.fondzarazvoj.gov.rs 
Univerzitet u Novom Sadu - www.uns.ac.rs
Ekonomski fakultet u Subotici - www.ef.uns.ac.rs
Nacionalni savet Albanaca - www.knsh.org
Kancelarija za lokalni  ekonomski razvoj u Bujanovcu -  www.bujanovac.rs/cms/lat/kler_bujanovac      
Kancelarija za lokalni  ekonomski razvoj u Medveđi - www.medvedja.org.rs/index.php/sr_cir/ekonomski-razvoj/kancelarija-za-ler.html
Kancelarija za lokalni ekonomski  razvoj u Preševu - www.presevo.rs/index.php/lokalna-samouprava/kancelarija-za-ler
 

homescontents