Архива вести
                   

КОНКУРС ЗА УПИС У ВОЈНЕ ШКОЛЕ

19. фебруар 2024.

Министарство одбране Владе Републике Србије упутило је данас позив младима да се пријаве на конкурс за упис у војне школе, који је отворен до 31. марта ове године.

Овогодишњим конкурсом предвиђен је упис 185 будућих кадета Војне академије, 25 кадета Медицинског факултета Војномедицинске академије, 110 ученика Војне гимназије – од којих 80 за општи, 20 за ваздухопловни смер, пет за пријем у други и пет за пријем у трећи разред општег смера и 75 ученика Средње стручне војне школе „1300 каплара“.

Војна академија у предстојећој школској 2024/2025. години нуди основне академске студије на смеровима Копнена војска, Војно ваздухопловство, Војноелектронско инжењерство, Војномашинско инжењерство, Технолошко инжењерство материјала и заштите, Војносаобраћајно инжењерство и Економија одбране.

Право да конкуришу за упис основних студија у Војној академији имају младићи и девојке рођени 2003. године или касније, односно 2004. године или касније за студије у Медицинском факултету ВМА.

Такође, неопходан услов је да кандидати за упис у Војну академију имају завршену четворогодишњу средњу школу, односно да похађају четврти разред четворогодишње средње школе, а за упис у Медицински факултет ВМА услов је да су завршили гимназију, средњу школу здравствене или ветеринарске струке у трајању од четири године или да похађају четврти разред гимназије, средње школе здравствене или ветеринарске струке.

Кандидати за кадете студијских програма Војноелектронско инжењерство, Војномашинско инжењерство, Технолошко инжењерство материјала и заштите и Војносаобраћајно инжењерство морају да испуне услов да су завршили четворогодишњу средњу школу техничке струке или гимназију, односно да похађају четврти разред средње школе техничке струке или гимназије.

За студијски програм Војно ваздухопловство кандидати за кадете морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом, медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај студијски програм, као и да успешно савладају селективне обуке – падобранску и селективну летачку обуку.

Школовање у Војној академији има структуру основних академских студија првог степена у трајању од четири године, што подразумева 240 ЕСПБ бодова, а после завршетка школовања кадети стичу високо образовање и стручна звања.

Школовање на Медицинском факултету ВМА има структуру интегрисаних академских студија у трајању од шест година (12 семестара) односно 360 ЕСПБ.

После завршетка школовања, кадети стичу високо образовање и стручно звање – доктор медицине, како је прописано акредитованим студијским програмом.

После завршених студија, кадети Војне академије примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника одговарајућег рода или службе, а кадети Медицинског факултета ВМА примају се у професионалну војну службу и производе у чин потпоручника санитетске службе.

За статус ученика Војне гимназије и Средње стручне војне школе „1300 каплара” у Београду право пријављивања имају дечаци и девојчице рођени 2008. године или касније, односно 2007. године или касније за упис у други и 2006. године или касније за упис у трећи разред Војне гимназије.

Први део селекције обухвата психолошку и медицинско-здравствену процену. У другом делу селекције, који се реализује са кандидатима који су успешно прошли први део селекције, кандидати подлежу провери физичке способности и провери знања из математике и српског језика. Током процеса селекције обавља се и безбедносна провера кандидата.

Кандидати за ученике Ваздухопловног смера у Војној гимназији морају да испуне и допунске услове прописане посебним програмом медицинско-здравствене и психолошке процене кандидата за тај смер.

Школовање у Војној гимназији траје четири године према Наставном плану и програму гимназија општег смера у Србији који обухвата и специфичне војне садржаје. По завршетку школовања ученици су у обавези да наставе школовање на Војној академији.

Кандидати за упис у Средњу стручну војну школу „1300 каплара“ такође пролазе два дела селекције – психолошку и медицинско-здравствену процену и проверу физичке способности и знања из математике и физике.

Школовање у Средњој стручној војној школи „1300 каплара“, током четири године, одвија се према плану и програму Ваздухопловнотехничког смера, Јединице за електронска дејства, Телекомуникација и информатике, АРЈ за ПВД и смера Ваздушног осматрања и јављања. После завршеног школовања у Средњој стручној војној школи „1300 каплара” ученици се примају у Војску Србије у својству професионалног подофицира, у чину водника.

За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана, уџбеници и школски прибор, одећа и обућа (униформа), здравствена заштита и новчана примања у складу с прописом којим су уређени услови, начин остваривања и висина новчаних примања у Министарству одбране Србије.

Војна академија, Медицински факултет ВМА, Војна гимназија и Средња стручна војна школа „1300 каплара“, осим врхунског образовања, нуде и бројне могућности за ваннаставне садржаје и активности и подстичу развој талената и интересовања кадета и ученика.

Детаљне информације о конкурсима могу се наћи на следећем линку.

 


 

 

homescontents