Архива вести
                   

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА РАСПОДЕЛУ ДЕЛА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

27. фебруар 2018.

Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало је конкурс за расподелу средстава за остваривање следећих циљева:

1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе, у које спадају: инфраструктурни пројекти јединица локалне самоуправе (изградња комуналне инфраструктуре, радови на објектима-зградама јединице локалне самоуправе, радови на објектима школа, радови на објектима предшколских установа, радови на објектима културе, радови на спортским објектима, радови на градским трговима и парковима, радови на јавној расвети и видео надзору и радови на објектима пијаца.

2. Пружање финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизација рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама.

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и адекватан прилаз установама јавних служби лицима са посебним потребама.

Рок за подношење захтева за расподелу средстава је 20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Захтев за расподелу средстава доставља се на одговарајућем обрасцу. Уз захтев се доставља и сва неопходна документација наведена у јавном позиву. Захтев за расподелу средстава са документацијом се доставља на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава
11000 Београд, Бирчанинова 6

Додатне информације о конкурсу и сви неопходни обрасци доступни су на http://mduls.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-lokalne-samouprave.php

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити и на телефон Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе број: 011/3060-101; 011/3060-107 и 011/3060-119.

Извор: Министарство државне управе и локалне самоуправе и Координационо тело

 

homescontents