Архива вести
                   

ДО 14. ФЕБРУАРА РОК ЗА ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ НА ИМОВИНУ: Почиње наплата пореза

9. фебруар 2024.

Рок за плаћање пореза на имовину за први квартал 2024. године за грађане и предузетнике истиче у среду, 14. фебруара.Потребно је уплатити аконтацију која је једнака износу пореза за четврти, односно последњи квартал прошле године. Уколико се новим решењем за порез утврди већи износ обавезе него што је плаћена аконтација, разлику је потребно уплатити у року од 15 дана од дана достављања решења.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно. Прва рата се уплаћује до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 14. августа, а четврта до 14. новембра.Камата за кашњење износи 16,5 одсто. Осим затезне камате, порески обвезници могу да буду и прекршајно кажњени за неплаћање својих обавеза, а санкција за тај прекршај је 5.000 динара за грађане.

 

homescontents